Samenzingen en ons brein

Samenzingen en ons brein

In “Speakers Academy Magazine” nummer 25 op bladzijde 16 een artikel van Prof. Dr. Erik Scherder ( neuropsychologie) = ‘Samenzingen activeert ons brein‘ .

Hieronder enkele citaten – bestem voor de leden van Seniorenkoor Animato

Feit is, dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen verschillende hersengebieden. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens stressvolle momenten in de dagelijkse zorg. In de wachtkamer van artsen of bij de eerste hulp en de afdeling intensieve zorg in ziekenhuizen. Daar zie je dat de bloeddruk daalt en de ademhaling verbetert wanneer iemands favoriete muziek te horen is.

Zingen heeft een positief effect op de hersenfuncties. Al was het maar omdat het stress vermindert. Chronische stress heeft een negatief effect op allerlei gebieden, waaronder de hippocampus die essentieel is voor de werking van ons geheugen. Die wordt door stress kleiner en gaat onderuit, waardoor je minder kunt onthouden. Nostalgische muziek is het beste. Het roept herinneringen op en laat je mijmeren over vroegere tijden. Dat is ook de reden waarom mensen met dementie weer in contact kunnen komen met hun vroegere herinneringen, die door hun ziekte niet zijn aangetast.

Ook sociale contacten zijn heel belangrijk om de geest langer gezond te houden. Vooral zingen in koren laat zien hoeveel kracht het oplevert als je met elkaar zingt. Koorleden stemmen zich op elkaar af en synchroniseren hun zang, waardoor activiteit in de hersengebieden ontstaat die ook een rol speelt bij zelfregulatie, autonomie en zelfreflectie. Neurale netwerken die jou de indruk geven dat je de regie hebt, zijn dezelfde die een rol spelen bij het zingen in een koor. Mensen leven er dus van op als die netwerken geactiveerd zijn.

Samen zingen heeft een enorm verbindende kracht. Dat komt volgens Scherder onder andere door oxytocine, een neuropeptide die als hormoon en neurotransmitter fungeert en mogelijk een rol speelt bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Dit knuffelhormoon komt ook vrij als je in groepen met elkaar zingt en voedt een soort gemeen-schappelijke kracht die ervoor zorgt dat je wilt meedoen of je beter en sterker voelt.

Einde citaten

Anita van Basten
Utrecht april 2019